Zateplení fasád a domů

Kontaktní a bezkontaktní fasády

Zateplování domů je prostě trendem dnešní doby. Výhody jsou zřejmé. Snížení hlučnosti z okolí, paropropustnost a lepší odvětrání domu, ale i tepelná izolace a samozřejmě s tím spojena úspora finančních nákladů za vytápění. Jak ale dospět k nejlepšímu výsledku a podle čeho se rozhodovat?

Kontaktní fasády či bezkontaktní zateplení fasád?

Zásadní rozhodnutí tkví v tom, jestli se rozhodneme pro kontaktní fasádu či bezkontaktní fasádu. Je to důležité rozhodnutí nejen z důvodu samotné a konečné ceny, ale i z důvodu technologického. Každá z nich může nabízet určité výhody či nevýhody, ale jen se spojením s konkrétním objektem.

Bezkontaktní fasády jsou často fasády, které mají minimální kontakt či spojení se samotným povrchem domu. Kdežto kontaktní fasády mají spojení pevné, kompletní a často je na nich ještě umístěna omítka. Kontaktní fasády jsou spojeny například tmelem, lepidlem, nevytvářejí se zde žádné tepelné mosty. Vhodné jsou například na podklady kamenné.

Kontaktní zateplení fasády konkrétně

Kontaktní zateplení fasády, jak již bylo řečeno, je tvořeno nejčastěji spojením lepidlem či tmelem po celé ploše s konkrétním podkladem. Nejsou zde tvořeny žádné tepelné mosty. Samozřejmostí je snížení hluku z okolí a izolace. Tepelné ztráty jsou minimalizovány a to se i následně projevuje v nákladech na energie samotné.

Na kontaktní zateplení se často umisťuje omítka. Lze si samozřejmě vybírat z mnoha barevných kombinací, ale i specifických funkcí. Omítka může být například místě s náročnými klimatickými nebo povětrnostními podmínkami a právě těm by měla být i odolná.

Cena a provedení

Pokud jde o samotné provedení a realizaci, nejde ji doporučit kutilům nebo lidem, kteří by si chtěli vytvořit izolaci či kontaktní zateplení fasády svépomocí. Je určitě třeba profesionální společnosti nebo firmy, která se svými odborníky konzultuje a vytvoří konkrétní řešení pro Váš dům. Každý dům se svou lokalitou, provedením a i stářím a celkovým stavem odlišuje, tedy nelze uplatnit nějaké všeobecné postupy.

Pokud jde o cenu, nelze konkrétně říct nějakou částku. Ta se samozřejmě odvíjí jak od velikosti objektu, pracnosti, komplikací či náročnosti provedení. Na druhou stranu je třeba podotknout, že i přes počáteční investici se rozhodně investované peníze vrátí a vy si tak poté ušetříte i rekonstrukce a úpravy objektu po několik dalších desetiletí.TOPlist