Zateplení fasád a domů

Zateplení soklu

Podíváme-li se komplexně na zateplování objektů, potom je právě sokl tou nejvíce zatěžovanou částí domu. Velmi alarmující je i poslední studie, která uvádí, že pouze jeden dům z dvaceti má toto zateplení provedeno kvalitně. U všech ostatních se bohužel setkáváme s tím, že byly porušeny základní podmínky, které mají negativní vliv nejenom na únik tepla, ale samozřejmě i na stav budovy jako takové. To lze pozorovat především na starém domě, který tak trpí výraznou vlhkostí v oblasti základů.

Co sokl ohrožuje?

Při zateplování soklu bychom měli vybírat skutečně kvalitní izolační materiál, který by dokázal odolat hned několika velmi nepříznivým vlivům. Jedná se především o zemní vlhkost, samotnou půdní kyselost, různé nárazy a samozřejmě také vodu. A to nejenom dešťovou, ale i tu odstřikující z mnoha kaluží. To vše musí materiál splňovat, aby byla zaručena ta nejkvalitnější izolace celého domu. I z toho důvodu se například nehodí oblíbené zateplování a izolace vatou, která má velmi savé vlastnosti, čímž by nadělala více škody, než užitku.

Zateplení soklu můžeme zvládnout sami

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že samotná izolace je velmi náročný proces, na který nutně potřebujeme skupinu odborníků, není to tak úplně pravda. Vše se dá zvládnout svépomocí. Ideální je však alespoň odborný dohled. Stačí pouze dodržet několik základních pravidel, a to jak u jednovrstvých, tak i u vícevrstvých stěn. Postupy jsou shodné u většiny typů domů, a to jak u těch bez sklepních prostorů, tak i u podsklepeného domu.

Materiálů je celá řada

Jedny z materiálů, které splňují i ty nejnáročnější požadavky jsou polystyrenové izolanty s označením XPS. Znalci v oboru již vědí, že se jedná o extrudovaný polystyren. Druhou možností jsou desky nesoucí označení EPS Perimetr. Ty se vyznačují především minimální nasákavostí, ale také vysokou pevností v tlaku. Právě takové materiály si každá hydroizolace soklu vyžaduje. To však není to jediné, co náš trh nabízí. Chybu rozhodně neuděláte, pokud zvolíte desky Rigips, či speciální drenážní desky, které jsou vyrobeny přímo k tomuto účelu.

Pojďme na to

Pokud jste se rozhodli pro zateplení vlastními silami, určitě se vám bude hodit náš stručný návod, tedy především několik tipů, které je dobré respektovat a řídit se podle nich. Důležitou věcí je rozhodně to, že samotná izolace by měla zasahovat až 80 centimetrů pod úroveň upraveného terénu. Její tloušťka by měla být alespoň 10 centimetrů, a je doporučováno, aby maximální tloušťka byla o cca. 2 – 3 centimetry menší, než je izolace horní části domu. Ideální je před zakoupením materiálu nakreslit schéma celého objektu, dle kterého snadno vypočítáte, kolik desek a o jaké šířce budete potřebovat.

Tím správným krokem je také použití PE fólie, která by měla chránit vnější stranu izolačního materiálu. Vzhledem k estetickým vlastnostem postačí, pokud bude samotný terén přesahovat o 1 cm, čímž svou funkci dokonale splní. Mezi ní a běžný terén je vhodné umístit zásyp, ideálně štěrkový. Důležitá je jeho skladba, jelikož by měl být hlavně čistý, bez prachových částí. Ten samozřejmě nasypeme do samotného výkopu, který je vhodné také kvalitně odvodnit, ideálně drenáží. Ačkoliv pro někoho to může být již pouhý detail, svou funkci má i umístění okapového chodníku, který nám pomůže s odvodem vody od domu.  Nyní již víte, jak na zateplení soklu a nezbývá nic jiného, než se pustit do samotné práce.


TOPlist